סדנת מנהלים

צוות דואליה בועידת הקמעונאות ה-9 שנערכה ב-17.5

אבי יצחק השתתף בפאנל שהתקיים במושב משאבי אנוש של הועידה

בנושא שיטות גיוס מתקדמות

retail
ועידת הקמעונאות