אנחנו מודים לכל המשתתפים שהפרו זה את זה, התנסו בכלים חדשים ותרמו ליום מעשיר
מקווים לראותכם גם בימי הלמידה הקרובים.

כמה תמונות וציטוטים מהיום הזה:

פיתוח מיומנויות ניהול
ימי למידה

אם ברצונכם להשתתף ביום הלמידה הבא, או לקבל פרטים לגביו - אנא השיבו

הנושא/ים המעניינים אותי