מעת לעת אנו מזמינים אנשי מקצוע מארגונים שונים בכדי ללמוד יחד נושא חדש,

לחשוף כלים חדשים ולהעשיר זה את זה

אם ברצונכם להשתתף ביום הלמידה הבא, או לקבל פרטים לגביו - אנא השיבו

הנושא/ים המעניינים אותי