גדולים מספיק בכדי לייצר תוצאות,

קטנים מספיק בכדי לשים אתכם במרכז