החשיבות של יועץ ארגוני

תפקידו של יועץ ארגוני בארגון הינו משולב ומתנהל בשני אפיקים עיקריים – אפיק שיפור ואפיק שימור. באפיק השיפור, מטרתו של תהליך הייעוץ הינו להוביל לשינוי של תהליכים המתרחשים בארגון ואינם מטיבים איתו. למעשה, כתוצאה מאותם תהליכים הארגון מאופיין באינטרקציה לא בריאה בין העובדים, רמת שחיקה גבוהה, רמת פוריות נמוכה – אלו מונעים מהפוטנציאל הקיים בארגון מלהגיע לידי מימוש (הארגון תקוע). מאידך, אפיק השימור מטרתו לשמר תהליכים אופטימליים המטיבים עם הארגון ומובילים אותו לצמיחה ושגשוג דוגמת ניהול זמן נכון, מבנה ארגוני המהווה עבור הארגון יתרון, ניהול מנהיגותי ועוד. למעשה יועץ ארגוני חיצוני בוחן את התהליכים השונים המתרחשים בתוך הארגון ומכוון את המנהלים ובעלי התפקידים כיצד עליהם לפעול במטרה להביא את הארגון לכדי צמיחה בכל המישורים.

מה כולל תהליך של ייעוץ ארגוני?

ראשית, חשוב להדגיש כי מדובר בתהליך גמיש ודינמי, שכן היועץ הארגוני מבצע התאמות ושינויים בהתאם לצרכי הארגון איתו הוא עובד. תחילה יש לאבחן את הארגון ולשים דגש על מאפייני הארגון כמו החזון הארגוני, המבנה הארגוני, היחסים הבין אישיים, משאבי הארגון ועוד. לאחר שמאבחנים את הארגון מבפנים מגדירים את המטרות והיעדים של התהליך. מדובר בתהליך שקוף ולכן הן הצוות הניהולי והן העובדים חייבים לקחת בו חלק ולהבין בדיוק אילו שינויים הארגון עומד לעבור בתקופה הקרובה. הרעיון הוא להוביל לשינוי אמיתי ולכן כל הצדדים חייבים להיות מעורבים, להשפיע ולשתף פעולה. בין השאר, תפקידו של היועץ הארגוני, זאת לאחר שבוצע אבחון מעמיק והגדרת יעדים הינו לבנות, יחד עם בעלי התפקידים הרלוונטיים, את התכנית (אסטרטגיה) שבאמצעותה ניתן יהיה לממש ולהגיע לאותן מטרות. תוך כדי כך יוצגו נתונים, יתבצעו משובים ותכניות הדרכה, תהליכי פיתוח והעצמת מנהלים -אלו יאפשרו להטמיע בארגון דרך שתוביל לשינוי, תאפשר להתמודד עם התנגדויות ומשברים ותוביל להתמודדות עם החולשות של הארגון במטרה לשנותם ולשימור החוזקות ומינופן קדימה.

מדוע כל ארגון זקוק ליועץ ארגוני?

ובכן, כל ארגון בין אם נמצא בשנותיו הראשונות ובין אם מבוסס וכבר פועל בענף שנים רבות, זקוק להדרכה חיצונית. בארגון מתקיימים כל כך הרבה תהליכים במקביל, כך שתמיד יש מקום לשיפור הן מהמקום של ההון האנושי הקיים והן במישור העסקי. יועץ ארגוני מקצועי שפעל עם קשת רחבה של ארגונים בכל מיני תחומים יידע לנתב בין ההנהלה לבין העובדים תוך מימושו של הפוטנציאל הארגוני הקיים והכוונה שמטרתה לשפר מהותית את ניצול התשומות והגדלת התפוקות.

יועץ ארגוני יסייע:

  • בשיפור תהליכי קבלת ההחלטות בארגון.

  • ביישום הידע המועבר בהדרכות.

  • בתהליכי פיתוח עסקיים ושיפור המיומנויות הרלוונטיות.

  • לשמר את ההון האנושי בארגון.

  • במתן פתרונות אפקטיביים שיובילו ושינוי וצמיחה אמיתיים.

  • בהטמעת תרבות ארגונית.