לרוב, צוות משאבי אנוש בארגון דואג באופן יומיומי לצרכים ההתפתחותיים של שאר המסגרות בארגון, בין השאר באמצעות פיתוח צוותים, למידה וגיבוש.
אולם, לעיתים רחוקות אותה דאגה ועשייה מופנית פנימה לפיתוח וקידום צוות משאבי האנוש בעצמו.

אנו מציעים תכנית הממוקדת בפיתוח צוות משאבי האנוש כצוות אורגני, הכוללת:

פיתוח משאבי אנוש

  • דיון והתמודדות מונחים עם דילמות ניהוליות ומקצועיות מחיי היומיום של משאבי האנוש בארגון

  • חידוד התפקידים הן בקרב הצוות והן כלפי שאר הארגון

  • למידה הדדית

  • תמיכה בהתמודדות עם קשיים

  • גיבוש בתוך התפקיד ותוך כדי העבודה